Inloggen bankrekening

Mentorschap

Laatste Nieuws


Vacature

Wij zijn een professionele dienstverlener op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele en bieden onze diensten aan vanuit de organisa...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert

MENTORSCHAP

Soms is het noodzakelijk om mensen tegen zichzelf en tegen negatieve invloed van anderen te beschermen. Wanneer dit het geval is, kan er mentorschap worden aangevraagd. De kantonrechter beslist of iemand een mentor nodig heeft. Mensen die een mentor krijgen toegewezen hebben ondersteuning nodig bij het nemen van beslissingen op het gebied van zorg. De mentor ondersteunt de betrokkene en neemt dan - in goed overleg met de cliënt - de beslissingen vanuit diens belang over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over medische behandelingen of zelfstandig (blijven) wonen. Ook staat de mentor de cliënt bij met raad en daad. Het uitgangspunt voor een mentor is zoveel mogelijk samenwerken met de cliënt. 

De rol van de mentor 

Kortom, de mentor zorgt dat een cliënt de juiste hulpverlening/begeleiding krijgt. Hij/zij heeft een vertrouwensrelatie met de cliënt, zoekt regelmatig contact en komt regelmatig langs. De cliënt kan met de mentor bespreken wat hij of zij belangrijk vindt. Ook kan de cliënt aangeven of hij/zij tevreden is over de zorg en wat de toekomstplannen zijn. De mentor overlegt - indien nodig - met zorgverleners, treedt op als er eventuele fouten worden gemaakt in de zorg en adviseert en ondersteunt bij de bespreking van zorgplannen.

Verder houdt de mentor de belangen van de cliënt in de gaten op andere persoonlijke gebieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het omgaan met bepaalde mensen of vrijetijdsbesteding. Verschil mentor en curator

Een curator beslist voor iemand die handelingsonbekwaam is – de onder curatele gestelde - en de gevolgen van zijn/haar handelen niet kan overzien. Als iemand niet onder curatele staat, maar toch moeite heeft de gevolgen van zijn/haar handelen te overzien, kan een mentor helpen met beslissingen die alles met zorg te maken hebben en zo nodig belangrijke besluiten nemen, in overleg met de cliënt.

Een bewindvoerder, mentor of curator kan ook aangesteld worden voor mensen met een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Mentorschap gaat over zorg, bewindvoering over financiën. Iemand die een mentor heeft mag dus – anders dan bij bewind of curatele - zelf zijn/haar financiën blijven beheren of dit door een bewindvoerder laten doen. Om voor iemand de meest passende ondersteuning te bieden is het ook mogelijk een combinatie van bewindvoering en mentorschap aan te vragen.

Een mentor of curator mag overigens niet beslissen over hoogstpersoonlijke zaken, zoals de inhoud van een testament of euthanasie.


Mentorschap aanvragen

U kunt mentorschap aanvragen via de kantonrechter. Overweegt u mentorschap? Neem dan contact met ons op. We helpen u de situatie te beoordelen en de juiste formulieren in te vullen. De aanvraag voor mentorschap kan gedaan worden door:

  • de betrokkene zelf;
  • een partner;
  • een familielid (tot in de vierde graad);
  • een bewindvoerder;
  • een curator als deze vindt dat de ondercuratelestelling; omgezet moet worden in mentorschap;
  • een gezaghebbende (ouders of voogd);
  • de instelling waar iemand verblijft of door wordt begeleid.

 

Neem contact op met: