Inloggen bankrekening

Wat is curatele?

Laatste Nieuws


Vacature

Wij zijn een professionele dienstverlener op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele en bieden onze diensten aan vanuit de organisa...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert

Curatele

Soms weet iemand zelf niet goed (meer) wat het beste voor hem of haar is. Als iemand een gevaar is voor zichzelf en/of de omgeving, of zich aan noodzakelijke zorg onttrekt, is het nodig dat een professional de beslissingen neemt. In zo’n situatie kan deze persoon zelf, een zorgverlener of familielid ‘curatele’ aanvragen. De kantonrechter beslist hierover. De curator neemt de financiën over, ondersteunt en beslist mee over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het is noodzakelijk om de curator deze beslissingen te laten nemen, omdat de onder curatele gestelde de gevolgen van zijn/haar handelen vaak niet kan overzien. Als iemand onder curatele wordt gesteld is deze juridisch handelingsonbekwaam en mag zelf geen rechtshandelingen verrichten. Denk daarbij o.a. aan:

  • trouwen;
  • aangaan van contracten
  • afsluiten van leningen.

 Ook heeft iemand die onder curatele staat geen gezag over minderjarige kinderen.

Verschil curatele en mentorschap

Er is een verschil tussen curatele en mentorschap. Iemand die een mentor heeft, mag bovengenoemde rechtshandelingen wel verrichten. Daarnaast beheert de curator de financiën, een mentor richt zich enkel op zorg gerelateerde vraagstukken.

Verder zijn de taken van de curator bij bepaalde ondercuratelestellingen (zoals bij drank- of drugsmisbruik) beperkter. De onder curatele gestelde mag dan bijvoorbeeld - met toestemming van de curator - een huwelijk aangaan en een testament laten opmaken. Iemand die vanwege lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, kan dit alleen met toestemming van de kantonrechter. Een curator of mentor mag niet beslissen over hoogstpersoonlijke zaken, zoals een abortus of euthanasie.

Verschil curatele en bewindvoering

De curator beheert ook de financiën, net als een bewindvoerder. Het grote verschil is dat een bewindvoerder zich alleen met geldzaken bezighoudt en een curator daarnaast ook letterlijk de ‘stem’ is van de onder curatele gestelde. Klik hier voor meer informatie over curatele, bewindvoering en mentorschap.

 

Curator nodig?
Kies een professional.
Dat is een hele zorg minder.

Curatele aanvragen 

Overweegt u curatele aan te vragen? Neem dan contact met ons op. Een aanvraag voor curatele kan gedaan worden door:

  • de betrokkene zelf;
  • een partner;
  • een familielid (tot in de vierde graad);
  • een bewindvoerder of mentor;
  • een gezaghebbende (ouders of voogd);
  • een officier van justitie;
  • een instelling waar iemand verblijft of door wordt begeleid.

Vanuit Bureau Alert en Beschermingsbewind Twente helpen we bij het invullen van de formulieren en kunnen we samen bekijken welke maatregel het meest geschikt is. Wij kunnen als professioneel curator worden aangesteld.

Meer weten over curatele?

Bel of mail ons als je meer wilt weten over curatele.

Neem contact op met: