Inloggen bankrekening

Beschermingsbewind

Laatste Nieuws


Vacature

Wij zijn een professionele dienstverlener op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele en bieden onze diensten aan vanuit de organisa...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert

Beschermingsbewind

Alles wat met geld te maken heeft, kan best ingewikkeld zijn. Het is voor veel mensen lastig. Daarom is er beschermingsbewind. Als iemand het zelf niet (meer) kan, kan een bewindvoerder deze zaken overnemen. Zo kunnen (verdere) problemen worden voorkomen. Dat betekent dat de bewindvoerder de gelden en waardevolle spullen beheert voor een korte of langere tijd. Bewindvoering kan worden aangevraagd als iemand te maken heeft met psychische problemen, ziekte of een verslaving. Daarnaast is een bewindvoerder er voor mensen met problematische schulden, een lichamelijke of verstandelijke beperking of dementerenden.

Taken van een bewindvoerder

De bewindvoerder wordt door de rechter benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger. Dat betekent dat hij of zij de cliënt helpt met alle geldzaken. Bijvoorbeeld om te bewaken dat de betrokkene alle inkomsten krijgt waar hij of zij recht op heeft, dat alle rekeningen worden betaald en dat er nog genoeg geld over is om van te leven. Uiteraard is dit een nauwe samenwerking tussen de cliënt en de bewindvoerder. Kortom, de bewindvoerder zorgt ervoor dat de cliënt in elk geval geen zorgen heeft over geldzaken en schulden. Daarnaast vraagt de bewindvoerder – indien van toepassing - bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen van de lokale heffingen aan. Ook regelt de bewindvoerder betalingsregelingen en begeleidt mensen naar schuldhulpverlening als dat nodig is. Verder behandelt de bewindvoerder belastingaangifte box 1. In het geval van registratie in het CCBR (centraal curatele- en bewindregister) kunnen aankopen van een persoon die onder bewind of curatele staat worden teruggedraaid.

Wat doet een bewindvoerder niet? 

Als iemand ondernemer is, te maken heeft met een nalatenschap of belastingaangifte in box 2 of 3, helpen we hen ook voort. Deze taken behoren niet tot het takenpakket van de bewindvoerder, maar we zorgen dan dat de juiste deskundige het afwikkelt.

 Bel of mail ons om meer te weten over het werk van een bewindvoerder. 

Referenties


Binnen 4 maanden was het budget stabiel en binnen een jaar ben ik toegelaten tot de WSNP.
Ik ben zeer tevreden, de medewerkers denken altijd mee en problemen worden snel aangepakt.


Een bewindvoerder neemt het beheer over uw financiën over als u dat zelf niet kunt. Zo voorkomt u (verdere) schulden of financiële problemen.

Neem contact op met: