Inloggen bankrekening

Hulp bij financiën

Laatste Nieuws


Vacature

Wij zijn een professionele dienstverlener op het gebied van beschermingsbewind, mentorschap en curatele en bieden onze diensten aan vanuit de organisa...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert

Bewindvoering

Bewindvoering is de begeleiding van mensen om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden. Dat doen we vanuit Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert. Vaak worden cliënten naar ons doorverwezen via maatschappelijk werk, gemeenten of hulporganisaties. Maar iemand kan zichzelf natuurlijk ook aanmelden. Persoonlijk contact is voor ons erg belangrijk. Daarom doen we ons werk zo veel mogelijk samen met de cliënt. We stemmen zaken af en verwachten uiteraard medewerking en openheid. Via een online systeem (2Look) kan iemand de beheerrekening en leefgeldrekening in zien.

We realiseren ons dat onze boodschap niet altijd leuk is. Maar we zijn eerlijk en duidelijk. Bereikbaar en betrokken. Met als doel een gezonde financiële situatie.

Contact met de bewindvoerder

Mensen die beschermd moeten worden op het gebied van zorg en/of financiën, hebben vaak al veel meegemaakt. We zorgen dat iemand zo veel mogelijk een vaste contactpersoon heeft en dat iemand weet waar hij/zij aan toe is als het gaat om bijvoorbeeld leefgeld. Als wettelijke vertegenwoordiger - bewindvoerder, curator of (in sommige gevallen) als mentor, - mag u op ons rekenen. We werken samen met alle instanties die betrokken zijn. Zo zorgen we ervoor dat iemand niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Als u een aanmelding wilt doen voor bewindvoering, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. We schatten dan in of u bij ons aan het juiste adres bent. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een intakegesprek.

We maken kennis, bespreken de situatie en kijken welke papieren we nog nodig hebben. Mocht het u niet lukken al deze papieren te verzamelen, dan helpen we u daarbij. Tijdens het intakegesprek vullen we ook met elkaar alle formulieren voor de rechtbank in. Samenwerking tussen de cliënt, eventuele hulpverlening en bewindvoerder is vanaf het begin heel belangrijk.


Bewindvoering is meer dan hulp bij financiën

Bewindvoerder beheert financiën

Als alle informatie compleet is, vragen we de kantonrechter om het bewind uit te spreken. Dat doen we door een ‘verzoekschrift tot onderbewindstelling’ in te dienen bij de rechtbank. Pas wanneer de kantonrechter het bewind heeft uitgesproken, beheert de bewindvoerder de financiën. Vervolgens maakt de bewindvoerder een lijst met alle goederen die onder het bewind vallen. Dat heet een ‘boedelbeschrijving’. Voor zaken die in een openbaar register zijn ingeschreven, zoals een huis of een bedrijf, wordt geregistreerd dat er nu een bewindvoerder is. Nadat de bewindvoerder is benoemd, mag iemand niet meer zonder overleg met de bewindvoerder abonnementen (bijvoorbeeld voor telefoon of internet) aangaan of dure spullen kopen/verkopen.

Soms wil de rechter in gesprek met iemand die bewind aanvraagt. Er is dan een zitting bij de rechtbank. Het is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

Beheerrekening voor jouw financiën

De bewindvoerder opent een speciale ‘beheerrekening’ en laat daar het inkomen op storten. Tot die tijd is het heel belangrijk dat iemand zelf de rekeningen blijft betalen. De bewindvoerder heeft regelmatig contact met de cliënt. De cliënt krijgt een aparte bankrekening waarop leefgeld wordt gestort. Zo voorkomen we dat iemand per ongeluk geld uitgeeft dat bedoeld is voor iets anders. De cliënt krijgt wanneer deze dat wenst afschriften van de rekening die de bewindvoerder beheert. Tevens ontvangt de cliënt tweemaal per jaar een budgetplan.

De bewindvoerder wordt regelmatig gecontroleerd door de rechter, die ook alle informatie ontvangt.

Wat betekent bevindvoering voor de cliënt?

Samen met de bewindvoerder wordt er aan gewerkt om de financiën op orde te krijgen. Als iemand onder bewind staat:
• Beheert de bewindvoerder het geld
• Mag iemand zelf alleen het leefgeld uitgeven 
• Wordt er voor andere aankopen eerst toestemming aan de bewindvoerder gevraagd 
• Mag iemand zelf geen goederen verkopen 
• Biedt iemand zelf geen goederen of bijvoorbeeld een eigen huis te koop aan 
• Ontvang de cliënt twee keer per jaar een overzicht van het budgetplan en dossier 
• Wordt er samen met de bewindvoerder gewerkt aan een gezonde financiële situatie 
Is er regelmatig contact met de bewindvoerder

Bij bewindvoering beheert een bewindvoerder de financiën.  
De cliënt mag zelf uitsluitend beschikken over het leefgeld.

Neem contact op met: