Inloggen bankrekening
Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert

Klacht over curator, mentor of bewindvoerder 

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de curator, mentor of bewindvoerder. In dit geval vragen we dit te melden bij de eigen contactpersoon. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven om samen tot een oplossing te komen. 


Als de cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht dan kan dit schriftelijk gemeld worden ter attentie van de kwaliteitsmanager van Bureau Alert of Beschermingsbewind Twente. In dat geval starten we de procedure van het Klachtenreglement. Daarnaast is er het protocol van de branchevereniging Horusdat in werking kan treden nadat bovenstaande procedure is doorlopen.

Neem contact op met: