Inloggen bankrekening

Curator in de Achterhoek

Laatste Nieuws


Vacature mentor/curator

Als mentor beslis je over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen reg...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente & Bureau Alert

Wanneer een persoon niet langer volledig zelfstandig beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en financiën en dit heeft gezorgd voor oplopende problemen, dan kan de kantonrechter deze persoon onder curatele plaatsen. In dat geval moet deze persoon een curator in de Achterhoek aangewezen krijgen. De curator in de Achterhoek wordt vervolgens de stem van deze cliënt. Dit gaat verder dan gewone bewindvoering, het gaat om het beheer van alle goederen en inspraak op de zorg die gekozen wordt. De curator in de Achterhoek is de persoon die de keuzes maakt voor de mensen die dat zelf niet meer kunnen.

Raadpleeg onze pagina ‘Curatele’ voor een complete toelichting over curatele en de verschillen tussen curatele, mentorschap en bewindvoering. Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert: persoonlijke aandacht voor mentorschap, curatele en beschermingsbewind. 

De juiste curator in de Achterhoek – dat maakt het verschil

U wilt een curator in de Achterhoek die goed is voor zijn cliënten, die goede inschattingen kan maken en die goed is met het beheer van gelden en goederen. Met onze jarenlange ervaring is Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert de juiste oplossing. Wij zoeken naar mogelijkheden, werken samen met de cliënt wanneer dit mogelijk is en we hebben de kennis in huis om oplossingen te vinden waar anderen alleen problemen zien. Samen werken we aan de toekomst en kijken we hoe we het zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor onze cliënten. Want dat is waar het meestal om draait.

Ga direct naar stappenplan curatale
Ga direct naar tarieven curatele

Niet te lang wachten met het inschakelen van een curator

Kent u iemand die een curator nodig heeft? Dan is het verstandig om nu alvast een afspraak te maken bij de curator in de Achterhoek. Op die manier kunnen snel de eerste stappen gezet worden in de richting van een betere toekomst en daar hebben alle partijen baat bij. Wilt u meer informatie over onze werkwijze of wilt u eerst een gesprek met ons om kennis te maken? Via de pagina ‘Contact’ kunt u contact opnemen met Beschermingsbewind Twente en Bureau Alert.

Neem contact op met: